Polityka prywatności


Polityka prywatności


Data ostatniej modyfikacji: 4.02.2021


Cześć!


Poniżej znajdziesz informacje o tym w jaki sposób Twoje dane osobowe są używane, gdy odwiedzasz tę stronę lub strony Bake My Day na portalach społecznościowych, składasz zamówienie, kontaktujesz się z nami, bierzesz udział w konkursach lub chcesz z nami pracować.


Dane osobowe to informacje, które pozwalają cię zidentyfikować np. imię, nazwisko, adres email, dane dotyczące zamówienia i płatności, ale też dane związane z Twoją aktywnością na stronie oraz stronach Bake my day w social media.


Kto jest administratorem Twoich danych?

Nazywam się Agata Duniak-Majcher i jestem administratorem Twoich danych osobowych.

 

Pełna nazwa administratora i dane kontaktowe: Agata Duniak-Majcher prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bake my day Agata Duniak-Majcher, adres: Kormorana, nr 10, 11-034 Tomaszkowo, email: odo@bakemyday.pl (dalej jako: Bake my day, my, ja).


W jaki sposób Twoje dane osobowe są używane?


Twoje dane osobowe są używane w następujących celach:


Korzystanie strony

Przetwarzamy dane osobowe w celu świadczenia usług za pomocą strony www.bakemyday.plPodstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Zamówienia

Przetwarzamy dane osobowe w celu przyjęcia zamówienia, zawarcia umowy i zrealizowania zamówienia, w tym obsługi płatności i wysyłki produktów lub przygotowania ich do odbioru.

Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, wykonanie umowy (art. ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Dostarczanie wiadomości o produktach, usługach i promocjach

Przetwarzamy Twoje dane w celu dostarczenia Ci wiadomości email o naszych produktach, usługach i promocjach oraz działalności Bake my day oraz analizy naszych działań marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Reklama

Używamy Twoich danych osobowych w celu wyświetlania Ci reklam na tej stronie oraz innych stronach w internecie, a także w celu badania efektywności naszych działań marketingowych. Reklamy te mogą być niezwiązane z Twoimi preferencjami, dopasowane do tematyki strony lub też do Twoich preferencji i zainteresowań (np. na podstawie danych dotyczących Twojej aktywności). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 


Portale społecznościowe

Gdy odwiedzasz nasze strony na portalach społecznościowych (tj. Facebook, Instagram) przetwarzamy Twoje dane osobowe. Robimy to w celu promowaniu naszej działalności, komunikowania się z użytkownikami, a także w celach statystycznych i analitycznych. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników naszych stron na portalach społecznościowych zgodnie z regulaminami i politykami wskazanych portali. Używane w tych celach dane osobowe obejmują w szczególności: nazwy, loginy, zdjęcia profilowe i inne upublicznione zdjęcia, imiona i nazwiska osób lubiących lub obserwujących strony i treści, a także dane zawarte w zamieszczanych przez użytkowników postach, komentarzach, recenzjach, reakcje użytkowników i inne aktywności oraz inne dane publikowane przez użytkowników na naszych stronach na portalach społecznościowych. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Konkursy

Gdy bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie, będziemy używać Twoich danych osobowych w celu organizacji, rozstrzygnięcia konkursu oraz dostarczenia nagród na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku wygranej w konkursie z którą będą związane obowiązki podatkowe i rachunkowe, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane także w celu realizacji tych obowiązków na podstawie niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Statystyki, analityka, ulepszanie usług, poprawa komfortu korzystania oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego strony

W tych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące w szczególności adres IP, informacje dotyczące systemu operacyjnego, rodzaju urządzenia, przeglądarki, preferencji językowych, unikalnego ID oraz ID urządzenia, a także informacje dotyczące Twojej aktywności na stronie.

Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Rekrutacja

W tym celu przetwarzamy Twoje dane zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz zebrane w ramach w trakcie procesu rekrutacyjnego. 

Twoje dane będą przetwarzane w celu rekrutacji:

 • na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędności do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, np. termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie), a także dobrowolnej zgody w zakresie danych dodatkowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub 9 ust. 1 lit. a RODO np. wizerunek, dane wrażliwe) przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata;
 • na inne stanowiska przez okres 1 roku, jeżeli wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 

W przypadku ewentualnych nieporozumień miedzy nami, Twoje dane osobowe będę przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zasadniczo przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji, a dłużej, jeśli wynika to z przepisów prawa.


Współpraca z kontrahentami

Przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia współpracy, zapewnienia komunikacji, zawarcia i zrealizowania umów.

 • dane osobowe naszych kontrahentów, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub zawierają z nami umowy jako osoby fizyczne przetwarzamy na podstawie niezbędności do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • dane osobowe przedstawicieli kontrahentów obejmujące w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe, inne dane wskazane w umowie, pełnomocnictwie, KRS przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego polegającego na prowadzeniu współpracy oraz zawieraniu i realizacji umów ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • dane osobowe pracowników kontrahentów obejmujące w szczególności imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego polegającego na prowadzeniu współpracy i realizacji umów z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Wskazane dane osobowe przetwarzamy także w celu realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na promocji nas oraz naszych produktów i usług, udoskonalaniu naszych usług i produktów, a także budowaniu relacji biznesowych.

Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów i ich pracowników najczęściej przekazywane są nam przez danego kontrahenta.

Kontakt, odpowiedzi na pytania

Twoje dane osobowe używamy w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenia komunikacji lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Roszczenia, reklamacje

W przypadku złożenia reklamacji będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu jej rozpatrzenia zgodnie z regulaminem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku zaistnienia nieporozumień, naruszeń regulaminu lub innych umów będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu ustalenia, dochodzenia lub  obrony  roszczeń. Podstawa przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


W większości przypadków, gdy prosimy Cię o dane osobowe, ich podanie jest dobrowolne jednak ich niepodanie, w zależności od konkretnej sytuacji skutkuje brakiem możliwości świadczenia usług, wysłania zapytania, wzięcia udziału w konkursie. Podanie niektórych danych może być wymagane przez przepisy prawa, np. wymaganie podania określonych danych do spełnienia obowiązku podatkowego. W takich sytuacjach niepodanie danych np. uniemożliwi dostarczenie Ci nagrody w konkursie.Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Jeżeli Twoje dane osobowe nie będą już potrzebne dla realizacji celów przetwarzania opisanych w tej Polityce prywatności niezwłocznie je usuniemy. W szczególności:


  • gdy przetwarzamy dane w celu realizacji umowy i świadczenia usług, będziemy je przechowywać do wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy
  • gdy ciążą na nas obowiązki prawne, w tym obowiązki podatkowe i rachunkowe, będziemy przechowywać dane osobowe przez okres wymagany przez konkretne przepisy prawa
  • gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia
  • gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, będziemy przetwarzać dane nie dłużej niż do czasu uznania przez nas zgłoszonego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych za skuteczny
  • w przypadku konkursów, będziemy przetwarzać dane przez czas trwania konkursu, przez okres niezbędny do wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji
  • w przypadku przesyłanych zapytań, Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością, nie dłużej jednak niż 1 rok
 • aby ustalić, dochodzić lub obronić się przez roszczeniami będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia roszczeń, który zazwyczaj wynosi 3 lub 6 lat, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.


 • Kto może mieć dostęp do Twoich danych osobowych?

  Aby nasz Serwis działał poprawnie potrzebujemy wsparcia zewnętrznych dostawców. Możemy ich podzielić na dwie grupy. 


  Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe i którzy podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (tzw. podmioty przetwarzające): dostawcy hostingu i utrzymania serwisów, dostawcy usług IT oraz aplikacji, dostawcy narzędzi do analizy ruchu i aktywności w serwisach i aplikacjach, agencje marketingowe, biura rachunkowe i księgowe oraz dostawcy narzędzi do zindywidualizowanych kampanii marketingowych.


  Dostawcy usług, którzy samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (administratorzy): operatorzy sieci reklamowych, kancelarie prawne, audytorzy, doradcy operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, operatorzy telekomunikacyjni.


  Dodatkowo przekazujemy dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na żądanie prokuratury, Policji oraz innych organów państwowych.


  Zasadniczo nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeżeli jednak zdarza się, że przekazujemy dane do podmiotu mającego siedzibę w kraju znajdującym się poza EOG, dokładamy należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to w szczególności stosowanie tzw. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W celu uzyskania otrzymania kopii standardowych klauzul umownych skontaktuj się z nami.

  Jakie prawa Ci przysługują?

  Masz prawo do żądania:

  • dostępu do Twoich danych osobowych
  • ich usunięcia
  • poprawiania Twoich danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  • przeniesienia Twoich danych osobowych do innego podmiotu.

  Masz również prawo do:

  • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (jeżeli taki sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania usuniemy te dane wobec wykorzystania, których wniosłeś sprzeciw) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania
  • cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • złożenia skargi do organu ochrony danych. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  Jak się z nami skontaktować?

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną odo@bakemyday.pl lub pisemnie na adres administratora: ul. Kormorana 10, 11-034 Tomaszkowo

  Cookies

  Cookies to małe pliki tekstowe instalowane w Państwa urządzeniach, podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym i specjalny numer. My oraz nasi partnerzy reklamowi zapisujemy na Państwa urządzeniach pliki cookies, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę. Nie dotyczy to jedynie plików cookies niezbędnych do świadczenia usług.

  Przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki mogą Państwo usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. W zależności od zastosowanych ustawień mogą Państwo zablokować lub usunąć wszystkie lub tylko niektóre pliki cookies. Mogą Państwo ponadto wybrać przeglądanie naszej strony w trybie „prywatnym”, które ograniczy zakres danych przekazywanych danych.

  Aby znaleźć informacje odnoszące się do danej przeglądarek, odwiedź stronę internetową dostawcy danej przeglądarki.

  Stosujemy pliki cookies w następujących celach:

  • świadczenie usług drogą elektroniczną. Te pliki są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz jej funkcjonalności tj. dokonywanie zakupów, dbania o bezpieczeństwo i przeciwdziałania oszustwom
  • badanie wydajności, statystyki korzystania ze strony i analityka. Dane zebrane za pomocą tych plików są nam potrzebne do prowadzenia analiz dotyczących funkcjonowania naszych stron, a także ich ulepszania
  • prowadzenie działań marketingowych. Dane te pozwalają na wybór i dostarczenia użytkownikowi reklam oraz oceny dostarczania i skuteczności tych reklam zarówno na naszych stronach jak i innych stronach w internecie i aplikacjach. Dodatkowo możemy udostępniać informacje, takie jak zaszyfrowany adres e-mail lub szczegóły urządzenia oraz identyfikator klienta podmiotom trzecim, np. Facebook lub Google w celu prezentowania dopasowanych i właściwych reklam na innych stronach w Internecie i w aplikacjach. Zbieramy także dane dotyczące interakcji z daną reklamą, np. czy kliknięto w wyświetloną reklamę oraz czy kliknięcie doprowadziło do zakupu. Prowadząc działania marketingowe współpracujemy z zewnętrznymi partnerami w celu zarządzania kampaniami marketingowymi oraz dotarcia do użytkowników na innych stronach w Internecie i aplikacjach.
  • zapewniania personalizacji.  Zbieramy informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z stron, aby z czasem dokonać personalizacji reklam lub treści dla użytkownika.

  W celu badania wydajności, statystyki i analityki korzystania z naszych stron korzystamy z technologii Google Analytics. Za pomocą ustawień przeglądarki możesz zablokować zbieranie danych przez Google Analytics. Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności na naszej stronie korzystając z rozwiązania dostępnego pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Aktualizacje Polityki prywatności

  Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Informację o wszelkich istotnych zmianach w naszej Polityce prywatności zamieścimy na Stronie, a w górnej części niniejszego dokumentu wskażemy datę ostatniej aktualizacji.