Refund policy

Prawo odstąpienia od umowy

    1. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 27 Praw Konsumentów, w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku dostarczania zamówionych Produktów osobno termin liczy się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.